آرشیو

  • 13/آبا/1392 - 10:38
    شرح مختصری از برخی جنایات ایالات متحده آمریکا علیه ملت ایران در طول 33 سال گذشته که حضرت آیت الله خامنه ای به آن اشاره کرده اند . برگرفته از سایت رهبری

پیوندهای تصویری